93 415 22 44 | 91 310 30 08

Àrees d'Activitat

El prestigi del Bufet Molins - Defensa Penal demostra la gran professionalitat de tot l'equip d'advocats penalistes que el componen, la seva àmplia experiència en la defensa de tota classe de delictes i el seu màxim compromís amb els nostres clients amb l'objectiu de prestar en tot moment la millor defensa possible.

Patrimonial

Dret penal patrimonial

 • estafes i dobles vendes
 • apropiacions indegudes
 • Dret penal concursal
 • insolvències punibles
 • defraudacions de la propietat intel·lectual i industrial
 • falsedats

Societari

Dret penal societari

 • conflictes entre majories i minories
 • gestió fraudulenta
 • falsedat en comptes

Mercat

Dret penal del mercat

 • fraus financers
 • competència deslleial
 • protecció del secret empresarial
 • protecció dels consumidors

Bancari i borsari

Dret penal bancari i borsari:

 • obtenció fraudulenta de crèdit
 • crisis bancàries
 • delictes en relació amb els mitjans de pagament
 • fraus bancaris
 • abús d’informació privilegiada

Tributari i econòmic

Dret penal tributari y econòmic

 • delictes contra la Hisenda pública i la Seguretat Social
 • delictes en matèria de subvencions
 • delictes contra els interessos de la Unió Europea
 • blanqueig de capitals
 • defensa de la competència i polítiques de preus

Urbanisme i Medi ambient

Dret penal de l’urbanisme i del medi ambient:

 • processos il·lícits d’urbanització i construcció
 • contaminació de sòls i atmosfera
 • contaminació acústica
 • tràfic d’espècies protegides
 • afectació del patrimoni històric

Imprudència en les activitats professionals

Dret penal de la imprudència en les activitats professionals:

 • en la fabricació i distribució de productes industrials
 • en l’àmbit mèdic-sanitari
 • en el tràfic rodat
 • en l’activitat d’arquitectes i enginyers
 • responsabilitat penal derivada de les activitats laborals

Noves Tecnologies

Dret penal i noves tecnologies

 • delictes contra el patrimoni
 • delictes contra l’honor i contra la intimitat a través d’Internet
 • problemes jurídic-penals del correu electrònic i el seu control

Família

Dret penal i família

 • conflictes en l’empresa familiar
 • violència intrafamiliar
 • protecció jurídic-penal de la vida i de les relacions familiars

Honor i llibertat

Dret penal, honor i llibertat

 • Injúries i calúmnies
 • detencions il·legals i coaccions
 • delictes sexuals

Administració Pública

Dret penal i administració pública

 • prevaricació
 • malversació
 • suborn
 • problemes generals relatius a la corrupció nacional i internacional

Defensa Europea


Molins – Defensa Penal és conscient de la gradual conformació d’un patrimoni jurídic-penal europeu (legislatiu – directives, decisions marco – executiu – Eurojust, Europol – i judicial – jurisprudència del TJCE).

Per això, el despatx presta serveis especialitzats de defensa enfront:

 • d’Ordres Europees de Detenció i Lliurament
 • d’Ordres Europees d’Embargament de Béns i Assegurament de proves
 • plantejament i defensa de qüestions prejudiciales en matèria penal davant el TJCE
 • coordinació de defenses amb altres procediments en curs en el si de la Unió Europea

Defensa Internacional

 


Molins – Defensa Penal presta igualment serveis en l’àmbit del Dret penal internacional:

 

 • exercitant la defensa en procediments d’extradició davant la jurisdicció espanyola
 • coordinant les defenses en diverses jurisdiccions
 • elaborant informes com a experts en Dret penal espanyol per a procediments judicials
  situats fora de la nostra jurisdicció

Necessita un expert penalista?

Els nostres advocats son experts en totes les àrees del dret penal. Confiï en els nostres advocats especialistes i contacti amb ells per què puguin estudiar el seu cas.
Conegui als nostres advocats