Organitzada per Universitat Internacional de Catalunya i Molins & Silva Defensa...